WHAT'S UP

7 วิธีคิด สร้างพฤติกรรมของคนซื้อของออนไลน์

7 วิธีคิด สร้างพฤติกรรมของคนซื้อของออนไลน์

แม้การค้าขายจะไม่ใช่สนามรบ แต่คติที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ก็ดูจะไม่ห่างกันไกลนักกับการค้าขาย รู้เรา คือ รู้จักสินค้า รู้สิ่งที่ขาย

เทคนิคง่ายๆ ทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่ง Google

เทคนิคง่ายๆ ทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าหนึ่ง Google

ทุกวันนี้การจะทำธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้นั้นจะต้องอาศัยการทำ SEO เพราะจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ